Hart voor vluchtelingen in het Midden-Oosten

‘In Bagdad had ik een goede baan, een druk bezet leven. We moesten vluchten. Het was niet langer veilig voor ons als christenen. We hebben niets meer, geen werk, geen inkomsten en we kunnen niet terug. In Irak nam ik niet de tijd om de Bijbel te lezen of een samenkomst te bezoeken. Nu hebben we hier alle tijd voor.’ Na een moment van stilte volgt het op zachtere toon, met iets van schroom: ‘…en dat is goed.’ Zo is God aanwezig in de oorlog in Irak om mensen zoekende te maken naar Hem.

Dit was één van de verschillende ontmoetingen die ik had met vluchtelingen afgelopen zomer. Ontmoetingen als deze, de honger die er is naar het Woord, de haast tastbare leegte in het alledaagse bestaan van vluchtelingen door afwezigheid van werk en inkomsten. Het wachten in hoop en vrees of ze door kunnen naar een ander land om een nieuw bestaan op te bouwen en getuigenissen van mensen van het ‘andere geloof’. Dit allemaal heeft mijn verlangen versterkt om voor langere periode naar het Midden-Oosten te gaan, te dienen onder de vele vluchtelingen daar en deel uit te maken van een kleine Arabische gemeente. Deze gemeente wordt ook ondersteund door het deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten.

Ik zie er naar uit om van deze Arabische gemeente te leren en waar mogelijk hen te ondersteunen. Daarnaast kom ik in de wereld van vluchtelingen en hoop ik voor hen van betekenis te kunnen zijn.

Ter ondersteuning van dit alles zal ik elke maandag- tot en met donderdagmorgen een lesprogramma Arabisch volgen op een taalschool. Op deze manier hoop ik wat op te steken van de Arabische taal en ook zo in contact te kunnen zijn met de mensen daar!

Wat afgelopen zomer begon met losse ideeën, heeft vaste vormen gekregen. De Heere heeft de weg gebaand en deuren geopend. Aan Hem alle dank en eer! Concreet zal ik een deel van de tijd meedoen in de activiteiten van de kleine Arabische gemeente, zoals het bezoeken van vluchtelingengezinnen en het bezoeken van de Bijbelstudiegroepen en de samenkomsten. Hiernaast zal ik een of meerdere dagdelen meewerken op een maatschappelijk kantoor, dat een helpende hand biedt aan de meest kwetsbare vluchtelingen. Dit kantoor wordt gerund door een teamlid van Interserve en helpt o.a. bij het invullen van ambassadedocumenten voor Yezidi-vrouwen uit Irak.

Ik zie er naar uit voor een periode te wonen, te werken en te studeren in een Arabisch land, om waar mogelijk de kerk en vluchtelingen te ondersteunen. Dit kan ik echter niet alleen. Daarom wil ik in de eerste plaats jouw gebed vragen voor de vervolgde kerk, voor de nood onder vluchtelingen, voor mijzelf en voor andere werkers. Bid jij mee?

Regelmatig krijg ik de vraag of ik nog sponsors nodig heb. Voor mij persoonlijk zie ik die noodzaak niet gelijk, wel vestig ik graag jouw aandacht op de nood die er is in de kleine Arabische gemeente. De gemeente bestaat uit ca. 50 belijdende leden. De kerk groeit echter door de talloze vluchtelingen die komen. Tijdens samenkomsten zitten mensen in de hal, in de keuken en staan achterin de kerk. De ruimte puilt uit! De gemeente ziet wanhopig uit naar een groter gebouw, in plaats van de kleine ruimte die ze nu gebruiken. Er dreigt inspectie vanuit de islamitische omgeving als ze merkt hoe overvol de ruimte zit, maar de gemeente zelf is niet draagkrachtig genoeg om de financiën voor een groter gebouw bij elkaar te krijgen.

Zie voor meer informatie over deze gemeente:
http://www.bijzonderenoden.nl/Home/Diaconale_Hulp/Vervolgde_Kerk/Projecten/1633.wlid

Ik zou het geweldig vinden als jij eraan helpt bijdragen dat Gods Woord kan blijven klinken onder de vele vluchtelingen die de samenkomsten bezoeken! Dit kan door een bedrag te doneren op de website van Bijzondere Noden: http://www.bijzonderenoden.nl/Home/Diaconale_Hulp/Vervolgde_Kerk/Projecten/2299.wlid

Voor een klein half jaar hoopt Elsa te werken met en voor de vele vluchtelingen die er zijn in het Midden-Oosten. Tegelijk gaat ze deel uit maken van een kleine Arabische gemeente, die getuigt van de liefde van Christus te midden van ontheemding en armoede.

Wil jij op de hoogte blijven over dit project en haar verblijf in het Midden-Oosten? Mail naar zandkorrel@protonmail.com en ontvang de nieuwsbrief van Elsa.

Volg ons via de volgende kanalen