Bedrijven

Zonder bedrijven zijn we nergens

Wat is Business As Mission (BAM)

In Azië en de Arabische wereld zijn volop mogelijkheden voor ondernemers die hun christen-zijn gestalte willen geven op de werkvloer. Er is grote behoefte aan innoverende ondernemers en kundige managers die bedrijven opzetten en/of runnen in strategische en belangrijke sectoren als landbouw, energie en water.

Vooral de Aziatische markt groeit razendsnel. Naar verwachting is China in 2020 de grootste economie ter wereld en zal India in 2025 de vierde plek op de economische wereldschaal innemen. Deze groei biedt veel zakelijke kansen, zowel voor organisaties die voet aan de grond willen krijgen in Azië als voor Aziatische organisaties die willen exporteren.

Voor ontwikkelingsorganisaties wordt het steeds moeilijker om te voldoen aan de strenge wet- en regelgeving. Het opzetten van bedrijven daarentegen wordt gestimuleerd, omdat regeringen geïnteresseerd zijn in buitenlandse investeringen. Ondernemers zijn welkom omdat ze werkgelegenheid en kennis meebrengen. Wat een kansen voor christenen om hun geloof te laten zien!

Neem bij voorbeeld Jeff, Interserve-Partner in Centraal-Azië. Hij heeft daar een boerenbedrijf opgezet volgens het principe Business As Mission. Dit houdt in dat je een bedrijf start op basis van christelijke waarden waarmee je op een heel praktische wijze het evangelie doorgeeft in de situaties van elke dag. Maar daarnaast zorg je er natuurlijk ook voor dat je een gezond bedrijf runt!

Interserve wat is bam
interserve bam

Interserve Business As Mission Club

Om meer christenondernemers te kunnen uitzenden naar Azië en de Arabische wereld hebben wij de Interserve Business As Mission Club – kortweg BAM Club – opgericht. Leden van de BAM Club worden concreet betrokken bij deze missie én bieden door hun bijdrage een belangrijke impuls. Het gaat hierbij niet in de eerste plaats om financiële steun, maar om het delen van expertise en zakelijk inzicht. Als ervaren ondernemer help je beginnende ondernemers bij het opzetten van hun bedrijf in Azië of de Arabische wereld.

Tot nu toe zond Interserve ongeveer 50 BAM’ers uit. Zij proberen hun bedrijf tot een succes te maken: in financieel-economisch, sociaal, milieuvriendelijk én geestelijk opzicht. Net als alle ondernemers hebben zij te maken met tegenvallers, verliezen en andere moeilijkheden. De BAM Club wil hen helpen, adviseren en bemoedigen. Zo kun ook jij meewerken aan de Bijbelse opdracht. Jouw betrokkenheid is nodig!

Bezoek Business As Mission avond

Tweemaal per jaar een bijeenkomst met maaltijd. Hier worden ervaringen uitgewisseld, is er contact met een Interserve BAM’er en word je bijgepraat over het bredere zendingswerk van Interserve. Je bent van harte welkom op deze avond. Kijk in onze agenda voor meer informatie.

Interserve doe mee bam

Volg ons via de volgende kanalen