Januari, 2018

21janDe hele dag28Week van Gebed

Details van het evenement

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Zondag 21 jan. start de Week van Gebed. Het thema ‘Recht door zee’ helpt ons gedenken dat het God was die actief de slavernij en het onrecht beëindigde. Daarom wil Interserve in eenheid meebidden voor degene die op dit moment getroffen worden door het onrecht wat zich afspeelt in Azië en de Arabische wereld.

Je kunt hier zelf of met een groep ook aan meedoen. Zie hier hoe jij je kunt aanmelden.

Tijd

Januari 21 (Zondag) - 28 (Zondag)