Machtigingsformulier

Dankzij jouw steun kunnen onze Partners
gaan naar waar bijna niemand gaat.

Machtiging
0% Compleet
1 of 4
Incasso’s worden rond de 25e van de maand afgeschreven. Jaarlijkse en kwartaal incasso's worden afgeschreven in de maand waarop u dit formulier heeft ingevuld. Als u niet eens bent met de afschrijving kunt u deze binnen 8 weken na afschrijving laten terugboeken door uw bank.

Weet je nu al dat je gedurende 5 jaar ons wilt ondersteunen? Dan kan dit een extra belastingvoordeel opleveren! Download dan dit formulier en stuur deze ingevuld en ondertekend naar ons kantoor.

Veelgestelde vragen over doneren

Hoe gaan we met je gegevens om?

Interserve gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met persoons- en adresgegevens. Wij zijn dit wettelijk verplicht en bovenal vinden wij het belangrijk om je privacy te waarborgen.

Sinds eind mei 2018 zijn de wettelijke vereisten over het omgaan met persoonsgegevens aangescherpt (AVG). Zo heb je naast recht van inzage ook recht op vergetelheid en het recht op data-overdracht.

Ons complete privacyverklaring kan je hier lezen. Heb je hier vragen over stuur dan een e-mail naar info@interserve.nl

Hoe kan ik mijn machtiging wijzigen?

Je kunt wijzigingen in je machtiging doorgeven door een email te sturen naar info@interserve.nl of
door ons te bellen op 0343 74 54 00.

Kan ik aangeven hoeveel post ik wil ontvangen?

Je kunt je postvoorkeuren wijzigen op de contactpagina.

Hoe weet ik dat Interserve mijn geld goed besteed?

Interserve heeft het CBF-Keur en is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zo
mogen we maximaal 25% van onze inkomsten besteden aan fondsenwerving. Interserve zit ruim
onder die norm met 12% (jaarverslag 2017).

Nieuws over wat Interserve met je donaties doet, namelijk het uitzenden van mensen naar Azië en
de Arabische wereld, kan je in onze nieuwbrief en jaarverslag lezen.

Hoe doneer ik via IBAN?

Wil je een donatie via de bank doen aan Interserve? Gebruik dan ons IBAN rekeningnummer:NL94
INGB0001 9423 05, t.n.v. St. Interserve

Heb je donatie een specifieke bestemming, meldt dit dan in Betalingsomschrijving.

Alvast hartelijk dank voor uw donatie!

Ik heb een andere vraag. Hoe kan ik die stellen?

Staat het antwoord op je vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op door een email te sturen
naar info@interserve.nl of door te bellen naar 0343 74 54 00.