Geschiedenis

Ontstaan

Bijna 200 jaar geleden liepen Lady McKenzie en Mary Kinnaird rond in Calcutta. Ze zagen hoe slecht Indiase vrouwen werden behandeld. De vrouwen leefden geïsoleerd in vrouwenverblijven (zenana’s), volgden geen onderwijs en kregen geen medische zorg. Dat raakte hen diep. Ze riepen kerken in het westen op om in actie te komen. Met succes. Korte tijd later, om precies te zijn in 1852, vertrokken de eerste zendingswerkers vanuit Engeland naar India. Dat was het begin van Interserve.

Interserve ontstaan
Interserve oprichting

Oprichting

De voorloper van Interserve heette Zenana Bible and Medical Mission, genoemd naar de verblijven waar vrouwen het grootste deel van hun leven doorbrachten. De organisatie zorgde ervoor dat vrouwen onderwijs en medische zorg kregen, maar ook bijbelles. Het een hoorde vanzelfsprekend bij het ander, vonden ze ook toen al. De vrouwen die voor de ZBMM werkten oefenden gewoon hun beroep uit en lieten in hun werk en relaties zien wat het christelijk geloof voor hen betekende. Zo daagden zij de lokale bevolking uit om discipelen van Jezus Christus te worden en samen een gemeente te vormen.

Internationaal

Pas in 1952 werd het eerste echtpaar uitgezonden. Na de onafhankelijkheid van India verspreidde het werk zich naar Pakistan en Nepal. In 1987 werd de naam gewijzigd in International Service Fellowship, kortweg Interserve. Vandaag heeft Interserve medewerkers in meer dan dertig landen in Azië en de Arabische wereld. Zij zijn uitgezonden vanuit kantoren in Groot-Brittannië en Ierland, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Singapore, Maleisië, Hong Kong, Zuid-Korea en Brazilië.

Interserve internationaal
Interserve nederland

Nederland

De Nederlandse afdeling werd in 1971 opgericht als Bijbelse en Medische Zendingsgemeenschap (BMZG). In 1977 vertrokken de eerste zendingswerkers naar Nepal. Op dit moment zijn ongeveer 30 mensen uitgezonden via het langetermijnprogramma Long Track. Daarnaast worden jaarlijks nog eens 10 tot 20 mensen uitgezonden voor periodes van vier maanden tot maximaal twee jaar via het korte-termijnprogramma On Track.