Geestelijke gezondheidszorg in Bangladesh

Het LAMB-project is gelegen in het noordoosten van Bangladesh, een gebied waar veel armoede is. Visie van het project is gebouwd op Jezus’ woorden in Johannes 10 vers 10:
Mensen van Bangladesh, getransformeerd door de liefde van God, ervaren overvloedig leven in gezonde en rechtvaardige gemeenschappen.
Deze christelijke organisatie wil God dienen door de armen en achtergestelden te dienen vanuit een holistische benadering.

In het ziekenhuis worden ongeveer 50.000 patiënten per jaar behandeld en worden zo’n 2500 baby’s geboren. Daarnaast zijn er 132 klinieken in de regio en richt het community programma zich niet alleen op gezondheidszorg, maar ook op gemeenschapsontwikkeling en rampen-voorbereiding. Zo’n 1200 (meest lokale) medewerkers zetten zich in voor dit project.

Bij dit project heeft Lida tijdens haar geneeskunde-opleiding 5 maanden coschappen gelopen en in 2012 is ze er teruggekeerd voor haar onderzoeksstage voor de master tropische kindergeneeskunde. Leendert heeft haar in die periode bezocht en is daar ook betrokken geraakt op het land en haar bevolking. Omdat we eerst in Nederland onze start van het huwelijk wilden maken en werkervaring op wilden doen, hebben we daaraan de afgelopen jaren gebouwd. We hebben vier prachtige kinderen gekregen en Leendert heeft zijn specialisatie tot verslavingsarts gedaan en Lida tot Arts voor  verstandelijk gehandicapten. Toch zijn we betrokken gebleven op Bangladesh en begon het nu weer te ‘kriebelen’ en hebben we vorig jaar contact opgenomen met Interserve en LAMB.

Mooi is dat onze verlangens om in Bangladesh iets te kunnen betekenen op het vlak van ons vakgebied ook aansluiten bij de plannen van LAMB om een project op te zetten voor geestelijke gezondheidszorg. Zo mogelijk willen we daar de komende jaren aan mee gaan werken.
24 april 2019 vertrekt Leendert naar Bangladesh om daar eerst in 1.5 week meerdere verslavingsprojecten in het land te bezoeken, samen met een vriend die we nog van het eerste bezoek aan Bangladesh kennen. Daarna zal hij 1.5 week naar de regio van LAMB-project gaan om daar een eerste oriëntatie te doen op de verslavings- en andere psychiatrische problematiek die daar speelt.

In augustus gaan we als gezin 4 weken naar LAMB om dan te ervaren hoe het is om als gezin in dit land te zijn. Willemieke, met wie de kinderen een heel goede klik hebben, gaat dan met ons mee om er voor hen te zijn op de momenten dat we beiden ‘de deur uit zijn’. Leendert gaat in die periode verder met de verdieping in de verslavingsproblematiek en wat hij daar mogelijk op langere termijn in kan betekenen en Lida hoopt te kunnen ondersteunen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en kinderen.

Graag vragen we jullie gebed voor wijsheid om de juiste dingen te doen en voor bescherming tijdens het reizen. Omdat we gewoon ons werk aanhouden, is het mogelijk om deze reizen grotendeels uit eigen pot te kunnen financieren, maar indien iemand hierin wil meehelpen, is dat van harte welkom (via Interserve is het belastingaftrekbaar). Via deze weg ook een dank voor de praktische ondersteuning die is aangeboden voor de periode dat Lida alleen in Nederland is met de kids.

Dank voor jullie betrokkenheid, Gods zegen!
Leendert, Lida, Nathan, Timo-David, Asha & Prisca

Volg ons via de volgende kanalen