Introductie Tommie en Judy

Wij zijn Tommie en Judy en wij gaan ons inzetten in Zuidoost-Azië. Wij gaan werken in de gezondheidszorg. In dit eerste blog vertellen we je over de plek waar wij naartoe gaan en wat wij hier kunnen betekenen.

Zuidoost-Azië
Het land waar wij gaan werken is een klein land, maar het is alsnog bijna zes keer groter dan Nederland. Het land heeft een bevolking van ongeveer 6,5 miljoen inwoners. Met vijftig officieel erkende etnische groepen en meer dan tweehonderd verschillende talen en dialecten is de bevolking zeer uiteenlopend. Daarnaast is het een land met één van de jongste populaties in de regio. Het socialistische land is het minst ontwikkelde land in Zuidoost-Azië.

Net als andere landen in de regio worstelt het land met een toename van niet-overdraagbare ziektes, zoals cardiale aandoeningen, kanker, diabetes en chronische longziekten. Er is een duidelijke behoefte aan een strategie om verbeteringen in de gezondheidszorg door te voeren, om betere zorg en ondersteuning te bieden aan de zieken en hulpbehoevenden. Daarnaast is het belangrijk dat de gezondheidszorg ook beschikbaar is voor de armere bevolking.

Gezondheidszorg
Binnen de gezondheidszorg is er in de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt dankzij gezondheidsprogramma’s van de overheid. Echter, in een tijd van financiële krimping is er een groeiende zorg voor deze programma’s.

Om blijvende verbeteringen in de gezondheidszorg door te voeren, zodat het kan blijven ontwikkelen, zijn er medische opleidingscentra opgezet, waaronder in de hoofdstad. In dit opleidingscentrum worden studenten getraind in bijvoorbeeld de Engelse taal. Deze studenten volgen een medische opleiding op de universiteit, maar de kwaliteit van het onderwijs is veel minder ontwikkeld dan in andere landen in de regio. De universiteit biedt bijvoorbeeld geen studieboeken. Door hen Engels te leren hebben de studenten toegang tot actuele informatie, studieboeken en interactie met (internationale) gezondheidsmedewerkers. Door de studenten toegang te bieden tot Engelstalige bronnen voor hun studie zullen de studenten zich beter kunnen ontwikkelen tot gezondheidsmedewerkers. Hiermee kunnen zij vervolgens de kwaliteit van de gezondheidszorg in het land verbeteren.

Daarnaast is er in de psychische gezondheidszorg hulp nodig. Als gevolg van sociaal-economische ontwikkelingen in het land is het aantal mensen met psychische gezondheidsproblemen gestegen. Mensen raken door omstandigheden – bijvoorbeeld door het verliezen van hun baan – verwijderd van de samenleving en grijpen in hun nood naar verslavende middelen. Door gebrek aan behandelcentra waar zij terecht kunnen raken zij steeds verder verwijderd van de samenleving. Het gebrek aan behandelcentra is een van de grootste obstakels bij het bieden van een oplossing. Daarnaast is er gebrek aan kennis en middelen voor effectieve behandelingen.

Dit gaat Judy doen
Met mijn opleiding als HBO-verpleegkundige en de ervaring die ik heb opgedaan in de Nederlandse gezondheidszorg ga ik lesgeven aan verpleegkundestudenten. Het lijkt mij geweldig om mijn kennis en ervaring te delen met deze studenten, die de toekomst zijn voor het land. De studenten zullen de lessen van het medische opleidingscentrum volgen naast hun studie aan de universiteit. Het doel van het opleidingscentrum is het stimuleren van de studenten zodat zij met compassie en enthousiasme hun vak leren en uitdragen.

Dit gaat Tommie doen
Met mijn ervaring als agogisch werker ga ik mij inzetten in een rehabilitatiecentrum om te werken met mensen met psychische problematiek. Er is een team werkzaam in de hoofdstad om deze mensen op te vangen en te ondersteunen om weer deel te kunnen nemen aan de samenleving. Ik ga deel uitmaken van dit team om hen en de hulpbehoevenden te ondersteunen.

Hoe
Wij gaan ons minstens een jaar inzetten in Zuidoost-Azië. Dit is een grote en spannende stap. Wij gaan dit avontuur aan samen met de organisatie Interserve en worden in een plaatselijk team geplaatst.

Steun
Het is zoals jullie vast weten al een tijd onze droom om samen een periode naar het buitenland te gaan om een andere cultuur te ervaren en ons in te zetten voor de hulpbehoevenden. Wij zijn erg dankbaar met de mogelijkheid om dit nu te kunnen doen.

Om dit waar te kunnen maken hebben wij jullie hulp hard nodig. Dit kan op een aantal manieren:

  1. Wij hopen op je steun door ons in je gedachten en gebeden te houden.
  2. Daarnaast vragen wij jou via deze weg om financiële steun. Wij zeggen in Nederland onze zekerheid op om deze spannende maar mooie stap te zetten en zullen geen verdiensten krijgen voor het werk dat wij gaan doen. Wil jij met een maandelijkse of eenmalige gift helpen? Hiermee kunnen wij voorzien in onze dagelijkse kosten.

Leuk dat je de tijd hebt genomen om je te verdiepen in ons verhaal. Wij houden je graag op de hoogte via deze site!

Volg ons via de volgende kanalen