Introductie – Wie ben ik en wat ga ik doen? – Augustus 2019

Wie ben ik? Mijn naam is Iris. Ik ben geboren en getogen in Emmeloord. Al van jongs af aan vond ik de verhalen van mensen die werken in het buitenland enorm interessant, al helemaal als ze dit met en voor God en hun medemensen deden. Na mijn middelbare school heb ik daarom gekozen om een tussenjaar te nemen waarin ik een Discipelship Training School (DTS) heb gevolgd bij YWAM. De lesfase was in Nederland en de outreach in Indonesië. Dit beviel erg goed! Mijn studie heb ik vervolgens zo uitgekozen dat het buitenland gericht is én ik praktische hulp kan leren bieden. Dit werd in Wageningen de studie ‘Internationaal land en water beheer’. Dit richt zich op het helpen van kleinschalige boeren in ontwikkelingsgebieden met bijvoorbeeld aanpassing aan klimaatverandering, irrigatie, beplanting, erosiebestrijding, etc. Ik heb ervaring kunnen opdoen met stages in Ethiopië, Ghana en het ministerie van Buitenlandse Zaken.  Binnen mijn studentenvereniging ben ik bezig gebleven met mijn geloof en hoe ik dit kan laten zien. Nu ik ben afgestudeerd wil ik erop uit gaan, zoals altijd gepland!

Wat ga ik doen? Ik heb de organisatie Interserve gekozen, omdat zij mensen uitzenden in hun beroep. Aangezien ik dus én mijn studie wil gebruiken om mensen te helpen én dit wil doen vanuit Gods opdracht. Interserve heeft mij geholpen om een ontwikkelingsorganisatie te vinden die mijn expertise goed kan gebruiken. Deze Amerikaanse organisatie doet haar werk ook vanuit de christelijke overtuiging en heeft verschillende projecten in het land. De meeste mensen in het land verbouwen hun eigen voedsel en zijn dus afhankelijk van hun land en de opbrengst die het geeft. Ik wil gaan samenwerken met de boeren en te weten zien te komen wat ze nodig hebben, zodat wij hen vanuit hun eigen behoeften kunnen helpen. Bijvoorbeeld aanpassing aan klimaatverandering of nieuwe gewassen uitproberen. Ik wil mijn opgedane kennis graag delen! Daarnaast zit ik ook op kantoor om rapporten en evaluaties te schrijven.
‘Ik wil de liefde die God voor deze wereld heeft laten zien door praktisch aan het werk te gaan in mijn vakgebied.’
Interserve werkt vanuit het principe dat wanneer je ergens woont, je mensen ontmoet in je werk, bij de supermarkt of waar dan ook. Zij helpen mij om deze mensen te laten zien wie God is door mijn doen en laten. Waar mogelijk wil ik ook mijn daden graag toelichten met uitleg over wat ik geloof!

Volg ons via de volgende kanalen