Dit ontwikkelingsproject is gelegen in een landelijke omgeving met een buurtcentrum, een opleidingsschool voor verloskundigen, verpleegsters en vrijwilligers, een onderzoekscentrum, een Engelstalige school tot 16 jaar en een ziekenhuis met 150 bedden. De afdeling Support Services is op zoek naar een WATSAN Engineer die kan adviseren over de ontwikkeling van een centraal ziekenhuiswater- en afvalbeheersysteem.…

Lees meer

Bijna alle christelijke activiteiten in dit land zijn afhankelijk van websites en IT-infrastructuur, helemaal in deze tijd. Er is een grote vraag voor het produceren van middelen voor kerken en verschillende christelijke doelgroepen via de kerk zoals kinderen en jongeren. Verschillende gemeenschappen en organisaties hebben de visie om de lokale kerk te versterken, de lokale…

Lees meer

De afdeling waar je komt te werken is opgericht in juni 2017 naar aanleiding van de recente ontwikkelingen van de archeologie in dit land. Het primaire doel van de afdeling is het creëren van een infrastructuur die het onderzoek in de ontwikkeling naar de vroege kerkgeschiedenis van het land en de regio zal vergemakkelijken. Deze…

Lees meer

Een internationale gemeenschap biedt zondagse bijeenkomsten voor expats die in zakelijke, diplomatieke of diverse ontwikkelingsrollen werken, maar ook voor lokale bewoners. Hoewel er elke week een grote diversiteit is in de nationaliteiten, gebruikt de gemeenschap Engels als de belangrijkste communicatietaal. Net als bij veel internationale gemeenschappen is het lidmaatschap ‘vloeiend’, zowel van week tot week…

Lees meer

Middenin Zuidoost-Azië is er een organisatie die onderwijs, eerstelijns gezondheidszorg en onderdak aanbiedt aan de grote vluchtelingengemeenschappen die zich daar bevinden. Daarnaast zetten ze eenvoudige, duurzame sociale ondernemingen op om zo deze mensen een vechtende kans te geven om zichzelf te kunnen voorzien van een inkomen. Tot deze grote vluchtelingengemeenschappen behoren de Rohingya’s, Chin, Myanmarese…

Lees meer

ACT is een internationale christelijke ontwikkelingsorganisatie die gelooft in een transformationele benadering van ontwikkeling en streeft naar een proces van positieve verandering in waarden, attitudes en relaties. Samen met onze lokale partners streven we naar gemeenschapsontwikkeling, het opbouwen van de capaciteit van het maatschappelijk middenveld, het bevorderen van inzetbaarheid en het pleiten voor sociale rechtvaardigheid.…

Lees meer

Een lokaal schoolsysteem beheert 13 scholen, 4 hostels en een project voor zelfredzaamheid voor vrouwen. Het schoolbestuur heeft een HR-specialist nodig om te helpen bij het opzetten van een goede personeelsstructuur en -beleid. We hebben iemand nodig met professionele HR-kennis en -ervaring voor een lokale organisatie. Kwesties zijn onder meer: * de structuur en het…

Lees meer

Dit bedrijf is gevestigd in Azië en levert aan een klein aantal internationale klanten. De kern van het bedrijf is volgens het Business as Mission model. Het bestaat om een verschil te maken in het leven van de lokale gemeenschap en telt momenteel 150 mensen in veilige, bijscholingsbanen. Het bedrijf behaalde een omzet van £…

Lees meer

Het Interserve netwerk bestaat uit Country Teams en in National Offices. Deze Country Teams bevinden zich hoofdzakelijk in Azië en de Arabische wereld. Mensen uit Azië en de Arabische wereld zijn door o.a. de vluchtelingencrisis door heel de wereld verspreid, dus het komt ook voor dat wij Country Teams in andere landen hebben zitten, zoals…

Lees meer

Er zijn enorm veel studenten in dit land die uit landen komen ten zuiden van de Sahara. Naast studenten zijn er ook veel jonge mensen naar dit land toe verhuisd op zoek naar werk. Voor deze mensen wil de kerk een open huis zijn. Daarom is de hervormde kerk van dit land op zoek naar…

Lees meer