werken bij Interserve

Word jij onze nieuwe Begeleider Uitzendingen?

Interserve Nederland is onderdeel van een internationale, interkerkelijke gemeenschap van christenen met het doel om de meest behoeftigen in Azië en de Arabische wereld te dienen in elk onderdeel van hun leven en Jezus Christus bekend te maken. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de wereldwijde kerk. Onze visie is dat levens en gemeenschappen transformeren door een ontmoeting met Jezus Christus.  Samen willen we Jezus volgen, samen steeds meer leren wat dit betekent en ook anderen helpen een discipel van Jezus te zijn.

Interserve mobiliseert, traint en ondersteunt hiertoe professionals en hun achterban die zich identificeren met de visie en doelstelling van Interserve en door hun beroep hieraan uiting willen geven middels een plaatsing in buiten- of binnenland.

Begeleider Uitzendingen (m/v) (22,8 uur/ 0,6 FTE)

Omdat een goede selectie en begeleiding van onze uitgezonden partners heel cruciaal is in het uitleven van onze missie, zoeken wij een nieuwe Begeleider Uitzendingen.

De Begeleider Uitzendingen richt zich op het selecteren, voorbereiden, trainen, plaatsen, begeleiden en hulp bij terugkeer van mensen die voor korte of voor lange termijn zijn uitgezonden. Dit gebeurt in goed overleg en samenwerking met de Coördinator Uitzendingen en de rest van het kantoorteam.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden zijn:

 1. Uitvoering van het selectieproces en plaatsing van kandidaat-zendingswerkers
 • Coördineren van selectieproces op basis van vastgelegde criteria,
 • Zorgen voor helderheid bij alle betrokkenen over de procedure in de diverse stadia
 • Selectie van kandidaat-werkers voor Lange en Korte Termijn, in samenwerking met de collega’s van uitzendingen en de selectiecommissie (vrijwillige betrokkenen die meedoen in de selectiegesprekken)
 1. Begeleiding van kandidaten tijdens de voorbereiding
 • Regelmatige contactmomenten met kandidaten
 • Inzicht verkrijgen in de persoon, zijn bekwaamheid, mogelijkheden en voorkeuren
 • Contact met kandidaat en buitenland over mogelijke plaatsing
 • Regelmatige communicatie en afstemming met de Coördinator in het ontvangende land
 • Het vinden van een passende plaatsing
 • Goede administratie voeren over alle processen in Salesforce en in ons eigen programma.
 • Meehelpen met het organiseren van oriëntatie cursussen voor alle aangenomen kandidaten
 • Het oprichten en begeleiden van de Thuisfrontcommissie.
 1. Begeleiding van partners tijdens en na de uitzending
 • Regelmatig contact met - partners die in het buitenland wonen en werken
 • Het doen van veldbezoeken
 • Het organiseren van ontmoetingsmomenten, met bijvoorbeeld ouders, TC-leden en partners die met verlof zijn in Nederland.
 1. Overige werkzaamheden
 • Het bijwonen van en bijdragen aan relevantie vergaderingen
 • Contacten onderhouden met externe organisaties en betrokkenen
 • Het bezoeken van relevante internationale conferenties
 • Contacten onderhouden met de zendende gemeentes
 • Het organiseren van workshops voor Thuisfrontcommissies


Uitgebreid functieprofiel downloaden (PDF)

Interesse?

Ben je enthousiast (geworden) over deze mooie rol en wil je solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief en CV, uiterlijk 6 september 2021, naar info@interserve.nl