werken bij Interserve

Word jij onze nieuwe Communicator?

Interserve Nederland is onderdeel van een internationale, interkerkelijke gemeenschap van christenen die ernaar verlangen dat het leven van mensen in Azië en de Arabische wereld een diepgaande verandering ondergaat door een ontmoeting met Jezus Christus. Ze dragen hieraan bij door zich via hun beroep in te zetten en in de praktijk van elke dag te laten zien wat het betekent om discipel van Jezus Christus te zijn.

Communicator (20 uur)

Om de missie gestalte te geven en te communiceren aan de achterban en aan (kerkelijk en christelijk) Nederland, is het nodig dat het werk en de bekendheid van Interserve blijft groeien en dat Interserve zich duidelijk positioneert in (christelijk) Nederland, als de organisatie waar ‘Geloof Werkt’.

De Communicator is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Interserve Nederland.  Hij/zij verzorgt de online en offline communicatie, via de website, magazines, folders, facebook en allerlei andere communicatie-uitingen. Ook biedt de Communicator ondersteuning bij de communicatie over het werven van mensen en van fondsen.

interserve-bedrijven

Verantwoordelijkheden

Inhoud genereren en inzetten voor verschillende media:

 • Website: verhalen en vacatures schrijven, plaatsen, opmaak etc.
 • Social media: Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter
 • Adverteren via online en offline media
 • Teksten schrijven voor Interserve’s publicaties zoals Shift, E-news , interne nieuwsbrieven, e.d.
 • Betrokkenheid bij direct mails
 • Verzorgen jaarverslag

 

(mede-) Ontwikkelen van beleid op het gebied van (marketing) communicatie

 • Vergroten naamsbekendheid
 • en opbouw achterban
 • Interserve mede positioneren tussen andere (zendings-)organisaties
 • Meedenken met Interserve-Internationaal over het overkoepelende communicatiebeleid

Trainen Partners en Thuisfront Commissies (TC’s)

 • Partners en TC’s toerusten voor het schrijven van verhalen en nieuwsbrieven
 • Toerusting TC’s op het gebied van communicatievraagstukken
 • Interne communicatie verzorgen via o.a. Infoservice en Frontaal

 

Overige

 • Bijwonen van vergaderingen (evt. ook internationale conferenties)
 • Rapportages en verslagen schrijven;
 • Ondersteuning bij activiteiten op het gebied van marketing en fondsenwerving
interserve-bezoek-onze-events

Interesse?

Ben je enthousiast (geworden) over deze mooie rol en wil je solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief en CV, voor 13 juli 2021, naar communicatie@interserve.nl.