Je geloof aan het werk zetten bij

 

Heb jij een passie om te zorgen dat de financiële middelen beschikbaar zijn om mensen in en uit Azië en Arabische Wereld een kans te geven op een ontmoeting met Jezus? Zet dan je geloof aan het werk bij Interserve als onze fondsenwerver!

Interserve Nederland is onderdeel van een internationale, interkerkelijke gemeenschap van christenen. We verlangen ernaar dat mensen uit Azië en de Arabische wereld een levensveranderende ontmoeting met Jezus Christus krijgen. Interserve zendt mensen via hun eigen beroep uit om  in de praktijk van elke dag te laten zien wat het betekent om discipel van Jezus te zijn.

Het bekendmaken van het evangelie in woord en daad is een taak van de wereldwijde kerk. Daarom zoekt Interserve de samenwerking met gemeenten in het werkveld alsook in Nederland om onze medemens te dienen op geestelijk, lichamelijk, sociaal en economisch gebied.

 

Fondsenwerver 0,5 FTE (19 uur)

 

Jij bent enthousiast over de identiteit en missie van Interserve. Dit enthousiasme weet je over te dragen aan personen en organisaties in Nederland, zodat ze zich aan onze missie verbinden en bereid zijn om ons werk financieel te ondersteunen. Als strategisch denker lever je een waardevolle bijdrage aan de communicatie- en fondsenwervingsstrategie. Je weet deze strategie om te zetten in concrete acties waardoor inkomsten gaan groeien. Je hebt ervaring in fondsenwerving en hebt aantoonbare kennis op dit  gebied.

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden

  • Je levert een bijdrage aan de offline en online doorontwikkeling van de communicatie- en fondsenwervingsstrategie. Je richt je met je werk op (potentiële) donateurs, ondernemers, kerken en andere fondsen. Daarbij werk je veel samen met de communicator, uitzendbegeleiders en de directeur.
  • Bestaande en nieuwe donateurs weet jij effectief aan de organisatie te binden, te motiveren en te behouden. Je maakt concrete plannen op het gebied van relatiebeheer en bijbehorende communicatie en voert deze uit.
  • Je onderhoudt contacten met kerken, maakt kennis met nieuwe gemeenten en verdiept bestaande kerkelijke relaties. Je doel is om de betrokkenheid van kerken te vergroten.
  • Je ondersteunt uitgezonden werkers en hun thuisfrontcommissies in hun fondsenwervende activiteiten.
  • Onze On Trackers (mensen die voor een periode van maximaal 24 maanden uitgezonden zijn) ondersteun jij middels het opzetten van crowdfundingacties die hun uitzending mogelijk maken.
  • Voor stichtingen bereid je aanvragen voor, onderhoud je contacten en zorg je dat rapportages op tijd worden ingediend.
  • Je onderhoudt contacten met ambassadeurs van Interserve en betrekt hen waar mogelijk bij fondsenwervende activiteiten.
  • Je schrijft teksten voor direct mailings, advertenties, fondsenwervende artikelen, belacties, website, social media, digitale fondsenwerving, bedankjes etc. in samenwerking met de communicator en directeur. Je houdt bij of toezeggingen tijdig worden uitgevoerd en waar nodig onderneem je actie.
  • Je legt relevante gegevens vast in ons CRM-systeem (Salesforce) en analyseert deze. Op basis van de uitkomsten van je analyses zet je strategische stappen. Ook gebruik je Salesforce voor rapportages aan de directie en het bestuur.
  • Je verdiept je in trends en ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving en maakt je die eigen.

Uitgebreid functieprofiel downloaden (PDF)

Interesse?

Is deze functie jou op het lijf geschreven? We zien je cv en motivatiebrief graag tegemoet. Mail deze naar info@interserve.nl. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan met Jop Engelage (directeur): 06 15 66 83 92.

Deze vacature staat open totdat we een geschikte fondsenwerver hebben gevonden.