Werken bij Interserve:

Word jij onze nieuwe Mobiliser?

Interserve Nederland is onderdeel van een internationale, interkerkelijke gemeenschap van christenen met het doel om de meest behoeftigen in Azië en de Arabische wereld te dienen in elk onderdeel van hun leven en Jezus Christus bekend te maken. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de wereldwijde kerk. Onze visie is dat levens en gemeenschappen transformeren door een ontmoeting met Jezus Christus.  Samen willen we Jezus volgen, samen steeds meer leren wat dit betekent en ook anderen helpen Jezus te volgen.

Mobiliser (19 uur)

Interserve mobiliseert, traint en ondersteunt hiertoe professionals en hun achterban die zich identificeren met de visie en doelstelling van Interserve en door hun beroep hieraan uiting willen geven middels een plaatsing in buiten- of binnenland.

De Mobiliser is gericht op het enthousiasmeren en mobiliseren van (toekomstige) partners van Interserve die voor korte of lange termijn worden geplaatst in binnen- of buitenland.  Ook mobiliseert de Mobiliser de kerken en geloofsgemeenschappen om samen de plaatsing en uitzending van kandidaten mogelijk te maken.

De Mobiliser ‘werft’ zowel online (via de website en sociale platformen) als op plekken waar de doelgroepen van Interserve zich bevinden. Hij of zij houdt zich ook bezig met het bereiken van professionals die geen partner van ISV worden, maar behoefte hebben aan (interculturele) trainingen.

Verantwoordelijkheden

  • Interserve (‘Geloof Werkt’) positioneren bij de juiste doelgroep (o.a. studenten, professionals, expats);
  • Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops organiseren (zowel op kantoor als ook daar waar onze potentiële doelgroepen zich bevinden);
  • Adverteren via online en offline media;
  • Initiëren en organiseren van standwerk bij evenementen en conferenties ;
  • Mede organiseren van promotie evenementen in kerken en gemeenten;
  • Aansturen van vrijwilligers en ‘ambassadeurs’ voor het standwerk en andere promotie activiteiten;
  • Informatieaanvragen behandelen en follow-up hiervan regelen;
  • Oriënterende gesprekken voeren met belangstellenden
  • Plannen en rapportages/verslagen schrijven
  • Kerken en geloofsgemeenschappen ‘mobiliseren’

Uitgebreid functieprofiel downloaden (PDF)

Interesse?

Ben je enthousiast (geworden) over deze mooie rol en wil je solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief en CV, voor 6 september 2021, naar communicatie@interserve.nl