Onze Partners en hun verhalen

Sven* en Elise* werken als huisarts en maatschappelijk werker in Centraal-Azië

In 2014 zijn we een jaar uitgezonden geweest naar Centraal-Azië. Een tekst die al in 2009 bijzonder tot ons sprak is Efeze 2:10: Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. God heeft ons gemaakt zoals we zijn, met onze gaven en talenten, met onze mooie en ook moeilijke kanten. Hij houdt van ons en heeft ons gezegend en bovenal gered! We geloven dat Hij ons heeft geroepen om, met onze kinderen, de weg te gaan die Hij heeft voorbereid en te delen van wat we hebben ontvangen op een plek waar het niet vanzelfsprekend is dat mensen in aanraking komen met het evangelie. Na een periode in Nederland en een jaar bijbelschool in Engeland, zijn we in 2018 voor lange termijn uitgezonden.

We hopen door in Centraal-Azië te zijn de boodschap van redding door Jezus Christus door te geven op de plek waar we leven en werken.  We willen naast mensen staan. Hen zien zoals Jezus mensen zag. Samen groeien in geloof en in het verlenen van gezondheidszorg. Tot eer en verheerlijking van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk!

– Sven en Elise

Deze missie geven we praktisch vorm doordat Sven als huisarts werkt in een kliniek waar huisartsen worden opgeleid. Daarnaast werkt hij als consultant in een project waar palliatieve zorg gegeven wordt aan dak- en thuislozen. Elise geeft als maatschappelijk werker psychosociale begeleiding aan mensen die op haar pad komen en werkt daarnaast als schoolmaatschappelijk werker. Vanuit onze professionele achtergrond hebben we allebei verantwoordelijkheden voor het team ter plaatse. En verder leven we ‘gewoon’ ons leven, met onze kinderen en de mensen om ons heen, net als jij hier in Nederland!

Negen van de tien mensen in het land waar we wonen is moslim en in de afgelopen jaren zien we de bevolking steeds religieuzer worden. De Islam is hier vaak gemengd met animistische gebruiken, waarin mensen bijvoorbeeld bang zijn voor ‘het boze oog’, maar ook deelnemen aan duistere animistische rituelen en/of sjamanen bezoeken. De invloeden daarvan ervaren we soms ook persoonlijk.

Eén op de drie of vier leeft in armoede, en ook dat is in de afgelopen jaren toegenomen. Er is véél corruptie en weinig hoop op verbetering. Ik vroeg mijn lokale collega waar we dan hoop uit moeten putten, waarop ze antwoordde: ‘zolang mensen Jezus niet ontmoeten, zal er geen verbetering komen.’

Evangelisatie is bij wet verboden, maar we leven ons leven biddend, gericht op het maken van nieuwe volgelingen van Jezus, zoekend naar de mogelijkheden die God geeft. We beginnen de dag met gebed dat God ons die dag duidelijk maakt wat we in de contacten die we aangaan moeten zeggen, mogen delen en hoe we er kunnen zíjn voor anderen. We zijn God dankbaar voor de waardevolle ontmoetingen die er zo geweest zijn en bidden dat Hij vrucht geeft!


We willen je vragen om aanhoudend te bidden voor Centraal-Azië. Dat mensen de Indjil – het evangelie –  gaan lezen, wat ook voor moslims een Heilig Boek is. Dat ze dromen krijgen waarin Jezus zich openbaart. Dat ze zich verdiepen in Isa – Jezus – over wie ook de Koran zegt dat Hij zonder zonde is. Bid voor gelovigen die vaak gediscrimineerd worden, dat ze goed onderwijs ontvangen. Bid voor ons gezin, dat we vervuld zijn van de Heilige Geest en Hem volgen waar Hij leidt en voor alles wat we daarvoor nodig hebben.  

Zegen!

*Sven en Elise heten in werkelijkheid anders. Vanwege veiligheidsredenen kunnen we niet hun echte namen vermelden.

De foto’s op deze pagina zijn ter illustratie.

Tip: Via onderstaand donatieformulier kunt u rechtstreeks doneren aan het fonds van Sven en Elise!

sven-en-elise-square-2

Help mee. Deel het verhaal van Sven en Elise via social media

Doneer nu

Jouw hulp is hard nodig

Wat is er nodig?

Het formulier heeft geen Doelen ingesteld.

Dankzij jouw donatie kunnen we:

  • De boodschap van redding door Jezus Christus doorgeven op de plek waar we leven en werken.

  • Samen met onze lokale collega's en vrienden groeien in geloof en in het verlenen van gezondheidszorg.

  • Naast mensen staan in Centraal-Azië en hen zien vanuit Gods liefde.

  • Bijdragen aan nieuwe ontmoetingen met Jezus.

Doneren

Geloof werkt. Help jij ons het geloof in de praktijk te brengen? Jouw bijdrage maakt verschil.

Persoonlijke info

Mollie

Totaalbedrag: €15,00 Maandelijks

Sven en Elise over Centraal-Azië

Negen van de tien mensen in het land waar we wonen is moslim en in de afgelopen jaren zien we de bevolking steeds religieuzer worden. De Islam is hier vaak gemengd met animistische gebruiken, waarin mensen bijvoorbeeld bang zijn voor ‘het boze oog’, maar ook deelnemen aan duistere animistische rituelen en/of sjamanen bezoeken. De invloeden daarvan ervaren we soms ook persoonlijk.
Eén op de drie of vier leeft in armoede, en ook dat is in de afgelopen jaren toegenomen. Er is véél corruptie en weinig hoop op verbetering. Ik vroeg mijn lokale collega waar we dan hoop uit moeten putten, waarop ze antwoordde: ‘zolang mensen Jezus niet ontmoeten, zal er geen verbetering komen.’

Sven en Elise over geloof en werk

Evangelisatie is bij wet verboden, maar we leven ons leven biddend, gericht op het maken van nieuwe volgelingen van Jezus, zoekend naar de mogelijkheden die God geeft. We beginnen de dag met gebed dat God ons die dag duidelijk maakt wat we in de contacten die we aangaan moeten zeggen, mogen delen en hoe we er kunnen zíjn voor anderen. We zijn God dankbaar voor de waardevolle ontmoetingen die er zo geweest zijn en bidden dat Hij vrucht geeft!

Sven en Elise over Interserve

We geloven dat God ons heeft geroepen om, met onze kinderen, de weg te gaan die Hij heeft voorbereid en te delen van wat we hebben ontvangen op een plek waar het niet vanzelfsprekend is dat mensen in aanraking komen met het evangelie. Na een periode in Nederland en een jaar bijbelschool in Engeland, zijn we in 2018 voor lange termijn via Interserve uitgezonden.

Interserve beeldmerk zwart

Wat is de rol van Interserve?

Interserve begeleidt je tijdens het hele proces. Vanaf het moment dat je je aan het oriënteren bent, tijdens je voorbereiding, je daadwerkelijke plaatsing tot en met je thuiskomst. We staan naast je, net zoals jij uiteindelijk naast de lokale bevolking komt te staan. Levens veranderen uiteindelijk als mensen Jezus zien schitteren door anderen heen. En wij geloven dat er geen betere plek is om dit te laten zien dan op je werk, door jouw talenten!

  • Interserve biedt je de mogelijkheid tot ontwikkeling
  • We zoeken een praktische invulling voor je geloof in je werk
  • Jij mag putten uit onze jarenlange ervaring en kennis
  • Samen maken wij het verschil in Azië en de Arabische wereld

Introductie

Lees de verhalen van Sven en Elise