Een veilige en betrouwbare organisatie
voor iedereen

Vertrouwenspersoon: Annieke van Dijk

Discipelschap staat bij ons hoog in het vaandel: in onze omgang met andere mensen stellen wij ons dienstbaar op en laten wij zien dat wij Jezus willen volgen in ons leven. Betrouwbaarheid, integriteit en respect zijn voor ons heel belangrijk. Interserve kent een intigriteitsbeleid en vraagt van iedereen die bij de organisatie werkt, ook vrijwilligers, een gedragscode te onderschrijven en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Mocht je geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, dan vragen wij je contact op te nemen met de vertrouwenspersoon namens Interserve: mw. Annieke van Dijk. Vanzelfsprekend wordt de informatie die je met haar deelt ook vertrouwelijk behandeld.

Annieke