Een veilige en betrouwbare organisatie
voor iedereen

Vertrouwenspersoon: Annieke van Dijk

Discipelschap staat bij Interserve hoog in het vaandel. Daar hoort ook bij dat we een veilige organisatie willen zijn waar geen plek is voor machtsmisbruik in wat voor vorm ook. Daarom heeft Interserve een integriteitsbeleid en vraagt van iedereen die bij onze organisatie werkt, ook vrijwilligers, om een gedragscode te onderschrijven en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

Interserve heeft een vertrouwenspersoon aangesteld met wie u contact kunt opnemen als u binnen onze organisatie geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, zoals machtsmisbruik, onheuse bejegening, seksuele intimidatie, integriteitskwesties, agressie of geweld, pesten of discriminatie, of grensoverschrijdend gedrag op financieel gebied. Vanzelfsprekend wordt de informatie die u met onze vertrouwenspersoon deelt vertrouwelijk behandeld.

Onze huidige vertrouwenspersoon is mw. Annieke van Dijk. Zij heeft in 2021 de training Vertrouwenspersoon van Het Meldpunt, seksueel misbruik in kerkelijke relaties, gedaan en met goed gevolg voltooid.

Annieke 300x300

SEM

Interserve is ook aangesloten bij SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt). Deze organisatie is begin deze eeuw in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een tweeledige doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen enย hulp verlenenย bij (machts)misbruik.ย Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat als u binnen Interserve Nederland te maken krijgt met machtsmisbruik u ook terecht kunt bij het landelijke SEM-meldpunt. U kunt dit op werkdagen bereiken van 9.00-17.00 uur via het nummer:ย 085 โ€“ 4881419.