Onze Partners en hun verhalen

Janna* is chirurg en medisch directeur in Zuid-Azië

Ik woon en werk in Zuid-Azië als chirurg en medisch directeur van een groot ziekenhuis. Na verschillende opleidingen als tropenarts, oncologisch chirurg en chirurg bij kinderen werk ik momenteel in ‘mijn’ land als algemeen chirurg. Naast het verrichten van operaties train ik junior doctors in chirurgische vaardigheden; zij werken met mij samen tijdens het spreekuur en operaties. Het doel is dat ze na een bepaalde tijd kleine operaties zelfstandig kunnen verrichten.

De helft van het ziekenhuispersoneel is christen: van de twintig lokale artsen zijn er vier christen.
Mensen in dit land staan open voor geestelijke dingen en gesprekken over het christelijk geloof. De moslims zijn bekend met Jezus als profeet. Veel christenen zijn opgegroeid in een kerkelijk gezin, waardoor het voorkomt dat ze alleen in naam christen zijn en de diepte van het evangelie niet begrijpen.
Mijn christelijke collega’s en ik vragen een patiënt voorafgaand aan een operatie altijd of ze voor die persoon en de operatie mogen bidden. Vaak vindt de patiënt dat goed.

Als chirurg wil ik niet alleen een lichaam behandelen, maar juist ook de hele mens zien.

Janna

Ik ben betrokken bij een maandelijkse Bijbelstudie met de christenartsen, waar gedeelte voor gedeelte een Bijbelboek wordt bestudeerd en besproken. De artsen die naar de studie komen hebben betrekkelijk weinig kennis van Gods Woord, dus zo’n studiegroep is erg belangrijk. De deelnemers stellen vooral goede vragen over hoe ze wat ze hebben gelezen kunnen toepassen in hun werk en leven.

*Janna heet in werkelijkheid anders. Vanwege veiligheidsredenen kunnen we niet haar echte naam vermelden.

De foto’s op deze pagina zijn ter illustratie.

square

Help mee. Deel het verhaal van Janna via social media

Doneer nu

Jouw hulp is hard nodig

Wat is er nodig?

Het formulier heeft geen Doelen ingesteld.

Dankzij jouw donatie kunnen we:

  • praktisch zorgverlenen in Zuid-Azië

  • nieuwe zorgprofessionals trainen

  • het evangelie uitdragen aan niet- en naamchristenen in Zuid-Azië

  • bijdragen aan nieuwe ontmoetingen met Jezus in Zuid-Azië

Doneren

Geloof werkt. Help jij ons het geloof in de praktijk te brengen? Jouw bijdrage maakt verschil.

Persoonlijke info

Mollie

Totaalbedrag: €15,00 Maandelijks

Janna over Zuid-Azië

In het Zuid-Aziatische land waar ik werk zijn de moslims ver in de meerderheid. Sinds enkele jaren is de economie een ‘middle-income economy’ geworden, waar men erg trots op is. Nog steeds leeft een groot deel van de bevolking echter in armoede. Het land heeft een zeer hoge bevolkingsdichtheid; de meeste mensen wonen in een plattelandsomgeving.
Officieel is de gezondheidszorg er gratis, maar in de praktijk moet er onder de tafel wel geld betaald worden om goede zorg te krijgen. Welgestelde mensen gaan naar particuliere klinieken; de privésector van de gezondheidszorg doet het financieel goed, maar de kwaliteit laat vaak te wensen over.

Janna over geloof en werk

De helft van het ziekenhuispersoneel is christen; van de twintig lokale artsen zijn er vier christen.
Mensen in dit land staan open voor geestelijke dingen en gesprekken over het christelijk geloof. De moslims zijn bekend met Jezus als profeet. Veel christenen zijn opgegroeid in een kerkelijk gezin, waardoor het voorkomt dat ze alleen in naam christen zijn en de diepte van het evangelie niet begrijpen.
Mijn christelijke collega's en ik vragen een patiënt voorafgaand aan een operatie altijd of ze voor die persoon en de operatie mogen bidden. Vaak vindt de patiënt dat goed.
Omdat ik als chirurg werkzaam ben, heb ik weinig mogelijkheden voor geestelijke gesprekken; die vinden vaak plaats op de zalen waar geestelijke werkers actief zijn. Ik ben betrokken bij een maandelijkse Bijbelstudie met de christenartsen, waar gedeelte voor gedeelte een Bijbelboek wordt bestudeerd en besproken. De artsen die naar de studie komen hebben betrekkelijk weinig kennis van Gods Woord, dus zo’n studiegroep is erg belangrijk. De deelnemers stellen vooral goede vragen over hoe ze wat ze hebben gelezen kunnen toepassen in hun werk en leven.

Janna over Interserve

Eén van mijn coschappen tijdens mijn opleiding tot tropenarts was in Afrika, en dat sprak me aan. Ik kwam in gesprek met een vriendin van een tante, die via Interserve in een ander Aziatisch land had gewerkt. Zij raadde me aan om naar Azië te gaan, omdat daar een groot tekort aan vrouwelijke artsen was. Zo ben ik bij Interserve terechtgekomen.
Wat mij bij Interserve vooral aanspreekt is de uitstekende member care. Als iemand namens Interserve op bezoek komt, stelt die persoon precies de goede vragen, zodat je heel snel bij de kern komt! En ik vind het fijn dat Interserve een internationale en interkerkelijke organisatie is. Dat geeft een brede blik en zo is er de mogelijkheid van elkaar te leren.
Ook benadrukt Interserve dat zendingswerk de hele mens aangaat en daar kan ik me helemaal in vinden. Als chirurg wil ik niet alleen een lichaam behandelen, maar juist ook de hele mens zien.

Interserve beeldmerk zwart

Wat is de rol van Interserve?

Interserve begeleidt je tijdens het hele proces. Vanaf het moment dat je je aan het oriënteren bent, tijdens je voorbereiding, je daadwerkelijke plaatsing tot en met je thuiskomst. We staan naast je, net zoals jij uiteindelijk naast de lokale bevolking komt te staan. Levens veranderen uiteindelijk als mensen Jezus zien schitteren door anderen heen. En wij geloven dat er geen betere plek is om dit te laten zien dan op je werk, door jouw talenten!

  • Interserve biedt je de mogelijkheid tot ontwikkeling
  • We zoeken een praktische invulling voor je geloof in je werk
  • Jij mag putten uit onze jarenlange ervaring en kennis
  • Samen maken wij het verschil in Azië en de Arabische wereld

Introductie

Lees de verhalen van Janna