ANBI

Interserve is een algemeen nut beogende instelling

Erkend Goed Doel

Interserve is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Je gift voor het werk van Interserve is daarmee geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van deΒ Belastingdienst.

Interserve anbi logo
Interserve anbi logo